logo removebg removebg preview

Často kladené dotazy

Kolik si mohu půjčit?

V případě půjčky uzavřené na jedné z poboček Vám půjčíme 1.000 Kč až 30.000 Kč. V případě uzavření ONLINE půjčky Vám půjčíme 1.000 Kč až 10.000 Kč.

Na jak dlouho si mohu půjčit?

Doba splácení při úvěru uzavřeného na pobočce je 1 až 12 měsíců. U úvěru uzavřeného ONLINE je doba splatnosti maximálně 3 měsíce.

Jak mi budou peníze vyplaceny?

Při půjčce uzavřené na pobočce Vám budou peníze vyplaceny okamžitě v hotovosti po podpisu smlouvy. Při půjčce uzavřené ONLINE Vám budou peníze vyplaceny na Váš bankovní účet okamžitě po obdržení ověřovacího poplatku ve výši 1 Kč a po provedení elektronického podpisu.

Kde najdu Vaši pobočku?

Naleznete naše pobočky v Českých Budějovicích, Kolíně a Plzni.

Jak mohu půjčku splácet?

Uhradit splátku můžete přímo na kterékoli pobočce nebo převodem na účet u Fio banky. Číslo účtu je 4200482727/2010, variabilní symbol platby je Vaše rodné číslo, do poznámky pro příjemce napište své jméno a příjmení.

Co musím zaplatit nad půjčenou částku?

Při splátce zaplatíte Vámi půjčenou jistinu (zapůjčenou částku). K této částce je přičten poplatek za poskytnutí a správu úvěru a smluvní úrok ve výši 0,10 % denně.

Mohu získat půjčku, když mám exekuci nebo jsem v insolvenci?

V momentě, kdy máte aktivní exekuci nebo se nacházíte v insolvenci, půjčku není možné poskytnout. Je-li ovšem exekuce nebo insolvence vůči Vaší osobě již ukončena, je možné doložit doklady o ukončení exekučního řízení nebo o ukončení insolvence a úvěr Vám může být po individuálním posouzení situace poskytnut. Upozorňujeme, že ukončení musí být pravomocné.

Mohu mít u Vás více půjček najednou?

Bohužel můžete mít vždy pouze jeden aktivní úvěr. Po jeho zaplacení můžete zažádat o nový úvěr. Tento nový úvěr opět podléhá podmínkám pro uzavření spotřebitelského úvěru a je znovu posuzována Vaše úvěruschopnost.

Mohu úvěr zaplatit předčasně?

Ano, můžete. Klient je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má klient právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Za předčasné splacení úvěru neplatíte žádné poplatky.

Co se stane, pokud půjčku nebudu moci splatit v termínu?

Pokud ze závažných důvodů nebudete moci uhradit splátku v termínu, neprodleně nás kontaktujte. Pokusíme se Vám vyjít vstříc a domluvit se na individuálním řešení Vaší situace. Pro každý případ prodlení nicméně platí, že v případě, že nebude spotřebitelský úvěr či jeho část splacen včas, požadujeme po dlužníkovi dle § 122 odst. 1, 2 zákona č. 257/2016 Sb. zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % p.d. (denně). Smluvní pokuta se vypočítá z částky ohledně níž je dlužník v prodlení, tedy z výše dosud nesplacené jistiny. Smluvní pokuta se začne vyměřovat v následující kalendářní den po dni splatnosti splátky úvěru a vyměřování končí v ten den, kdy bude dlužníkem splatná částka i pokuta za nedodržení termínu splatnosti zaplacena. V případě, že dlužník nesplatí včas úvěr nebo jeho část, nebo jinou dlužnou částku, má poskytovatel právo přenechat vymáhání pohledávky třetím osobám anebo pohledávku postoupit. Poskytovatel v tomto případě předává dluh k dalšímu vymáhání advokátní kanceláři. V případě soudního vymáhání dlužné částky musí dlužník navíc uhradit náklady exekuce a náklady oprávněného, tedy poskytovatele. Takové pravidlo platí bez výjimky v případě, že exekuce probíhá a skončí vymožením pohledávky. Po skončení soudu může exekutor strhávat dlužnou částku ze mzdy, zablokovat bankovní účet, nemovitý majetek a v krajním případě provést mobiliární exekuci movitých věcí.

Stane-li se spotřebitelský úvěr v důsledku prodlení klienta splatným, týká se tato splatnost pouze nesplacené jistiny úvěru, nikoliv budoucích nákladů spotřebitelského úvěru. Věřitel spotřebitele předtím, než se úvěr stane v důsledku prodlení klienta splatným, vyzve k uhrazení dlužné částky a poskytne mu k tomu lhůtu alespoň 30 dnů.

Je Váš úvěr bezúčelový?

Ano, poskytujeme bezúčelové spotřebitelské úvěry.

Jste poskytovatelem spotřebitelského úvěru?

Ano, společnost je poskytovatelem spotřebitelského úvěru. V květnu 2018 nám byla udělena licence České národní banky.

Jak mohu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat písemně, a to osobně na jedné z našich poboček, poštou nebo zasláním e-mailu. Podrobnosti naleznete ZDE. Můžete využít našeho formuláře pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, který naleznete v sekci DOKUMENTY.


end faq